top of page

Stappenplan

Het stappenplan is altijd maatwerk, niet iedere opdrachtgever heeft dezelfde behoeften. Om u toch een beeld te geven hebben we de meest voorkomende manier van werken voor u op een rij gezet.

STAP 1

SO / Schetsontwerp

De eerste stap naar een goed bouwplan is een ontwerpstudie van de mogelijkheden. Hierbij wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de situatie. Er wordt getoetst aan het bestemmingsplan en onderzocht welke randvoorwaarden er zijn. Op basis van het programma van eisen van de opdrachtgever wordt het schetsontwerp uitgewerkt in, vaak meerdere, varianten. De bedoeling van deze fase is dat de opdrachtgever nieuwe inzichten krijgt en het een basis vormt voor een inhoudelijk verdiepend gesprek. Onze ontwerpen worden standaard in een 2D- en 3D-tekening gepresenteerd om optimaal inzicht te geven in het ontwerp. Met een presentatie en een gesprek sluiten we deze fase af.

STAP 2

VO / Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is een nadere uitwerking van een keuzerichting/ variant van het schetsontwerp. In deze fase worden afmetingen, aanvullende wensen en materialen verder uitgezocht en vormgegeven. De 2D- / 3D-presentatie wordt aangevuld en aangepast en in een tweede gesprek besproken.

STAP 3

DO / Definitief ontwerp

Nu de vormgeving en de materiaalkeuze vaststaan is het tijd om het ontwerp definitief te maken. De 3D-tekening wordt vertaald naar een 2D-bouwtekening (CAD). Deze tekening bevat, naast de plattegronden en geveltekeningen, ook doorsneden, constructieplattegronden en principe details. Het definitieve ontwerp dient als solide basis voor de vergunningsaanvraag en de prijsvorming.

STAP 4

Omgevingsvergunning

Wanneer u nieuw gaat bouwen of gaat verbouwen aan een monument, dient u altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Bij verbouwen is dat niet altijd noodzakelijk. Wij kunnen dit gehele traject van u overnemen en zorgen voor de juiste bouwtekeningen, berekeningen en aanvullende informatie voor de gemeente. U hoeft ons alleen uw BSN nummer door te geven, hiermee kunnen wij als gemachtigde de aanvraag digitaal indienen. Indien nodig verdedigen wij uw plan bij een welstandsvergadering.

STAP 5

Bestek fase

Wanneer het tijd is om offertes op te vragen, kunnen wij de bouwkundige tekeningen voorzien van een technische omschrijving. In deze omschrijving staat letterlijk beschreven wat de aannemer moet maken. Samen met de juridische voorwaarden, een omschrijving van de betalingen, garanties en dergelijke is dit een goede basis om een offerte op te laten baseren. Met een volledig uitgewerkt bestek voorkomt u dat u tijdens de bouw geconfronteerd wordt met meerwerk waar u niet op rekende.

STAP 6

Uitvoeringsfase

Om de kwaliteit te waarborgen en er zeker van te zijn dat u krijgt waarvoor u betaalt, is het verstandig om ons bij de uitvoering te betrekken. Wij organiseren de bouwvergaderingen voor u, houden meer- en minderwerk bij en beoordelen dit, helpen u bij de oplevering en zijn uw eerste aanspreekpunt tijdens de bouw.

bottom of page