top of page

Bouwkundige expertise

Door een team van gedreven mensen en specialisten beheersen wij het bouwproces van ontwerp tot en met oplevering.

UW
BOUWPROJECT
IN GOEDE
HANDEN

Ontwerp en vormgeving

Heeft u plannen om uw woning te verbouwen of nieuw te bouwen? Wij kunnen u helpen om al uw ideeën uit te werken en binnen een ontwerp vast te leggen. Onze schetsen zijn naast de klassieke 2D-tekeningen van plattegronden ook in 3D uitgewerkt. Ook het visualiseren van animaties en fotorealistische afbeeldingen van het ontwerp kunnen wij voor u verzorgen.

Bouwkundig tekenwerk

Op het moment dat u daadwerkelijk de plannen wilt uitvoeren zijn er in de verschillende fasen van de bouwvoorbereiding duidelijke tekeningen nodig. Wij maken deze tekeningen voor u in een technisch tekenprogramma (beter bekend als een CAD-programma) volgens het afsprakenstelsel van STABU (gestandaardiseerde besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw). Deze tekeningen leveren wij zowel op papier als digitaal aan, voor bijvoorbeeld uw laptop of tablet.

Installatieconcepten opstellen

In grote lijnen ontwerpen wij ook de wijze waarop de woning voorzien wordt van zijn technische installatie. Dit gaat altijd in samenspraak met een gecertificeerd installateur, die zorgdraagt voor de capaciteitsberekeningen.

Projectbegeleiding in de diverse stadia

PROJECT
BEGELEIDING

Regelen van de omgevingsvergunning

Voordat u mag bouwen of verbouwen kan het noodzakelijk zijn om eerst een vergunning bij uw gemeente aan te vragen. Soms is een melding voldoende. 'Doordacht bouwen' voert voor u een vergunningscheck uit. Wij controleren of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Mocht een vergunning of melding nodig zijn, dan regelen wij voor u de bijbehorende stukken en tekeningen. Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand) van uw gemeente. Indien nodig licht ons bureau de bouwplannen mondeling toe aan de commissie.

Het organiseren en coördineren van een aanbesteding

Het is verstandig om na te denken of u één of meerdere aannemers raadpleegt. Bij het benaderen van meerdere aannemers kan 'Doordacht bouwen' een officiële aanbesteding voor u organiseren. Dit houd in dat er een selectie van meerdere offertes plaats vindt op basis van de beste kwaliteit / prijs verhouding.

Wij zorgen voor de benodigde documenten, zoals tekeningen en bestek (technische omschrijving van het werk). De laagste bieder gunnen we, mits hij zich aan bestek en tekeningen houdt, het werk. Zo bent u verzekerd van een scherpe prijs en een kwalitatief eindproduct zonder verrassingen achteraf.

Financieel management

Tijdens het ontwerp maakt ons bureau een elementenbegroting. Een elementenbegroting is eigenlijk een gedetailleerde kostencalculatie. De uiteindelijke elementenraming is de directiebegroting. Het doel hiervan is om u in te lichten over de kosten van het werk. Het dient tevens als basis voor vergelijking en controle van de aannemersbegroting.

Bouwmanagement

Professioneel bouwmanagement is een specialistisch vakgebied, waarbij meerdere vaardigheden nodig zijn. De projectleider is de ‘regisseur’ van het bouwproces. Als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever begeleiden en coördineren wij de werkzaamheden van alle betrokken adviseurs en uitvoerende partijen. De projectleider bewaakt en beoordeelt de werkzaamheden en voortgang vanaf de bouwplaats.

Tijdens de uitvoering komt het er op aan dat het project binnen de gestelde eisen, afspraken en budget wordt gerealiseerd. Het draait om planning, product en prijs. 'Doordacht bouwen' bewaakt deze aspecten voor u en streeft naar een resultaat met de door de eindgebruiker gewenste kwaliteit.

Uiteindelijk is er dan de oplevering van de bouw. Een medewerker van 'Doordacht bouwen' is hierbij aanwezig om te notuleren en het opmaken van een proces-verbaal.

bottom of page