top of page

Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen (kortweg DUBO) is bouwen op een manier die beter is voor het milieu.

DUBO wordt toegepast door te besparen op grondstoffen, het toepassen van duurzaam geproduceerde en herbruikbare materialen en het verminderen van het energieverbruik. Maar dat is niet het enige. Ook een gezond binnenmilieu en een prettige leefomgeving zijn van belang om een kwalitatief sterk gebouw neer te zetten wat lange tijd meegaat.

ONZE
PRINCIPES

Trias Energetica

Trias Energetica is de basisgedachte achter energiebewust en/of duurzaam bouwen. Om volgens deze basisgedachte te kunnen bouwen, worden de volgende principes gehanteerd:

Hou de warmte binnen en de hitte buiten

De basis hiervoor is een goede isolatieschil en het voorkomen van tocht of infiltratie door goed luchtdicht te bouwen.

Energie duurzaam opwekken

Nu de woning minder capaciteit nodig heeft voor het verwarmen, is het mogelijk andere energiebronnen te gebruiken.

Duurzame energie efficiënt gebruiken

Om het maximale rendement uit bronnen als zonne-, bodem- en luchtenergie te halen is een nieuwe infrastructuur voor verwarmen noodzakelijk. Zo zijn de oude radiatoren echt niet meer toepasbaar in het nieuwe bouwen, omdat deze inefficiënt zijn en een hoge temperatuur nodig hebben om de woning te verwarmen.

3 stappen naar Duurzaamheid

Warmte binnen houden

De basis hiervoor is een goede isolatieschil en het voorkomen van tocht of infiltratie door goed luchtdicht te bouwen.

Duurzaam opwekken

Nu de woning minder capaciteit nodig heeft voor het verwarmen, is het mogelijk andere energiebronnen te gebruiken.

Efficient energiegebruik

Om het maximale rendement uit bronnen als zonne-, bodem- en luchtenergie te halen is een nieuwe infrastructuur voor verwarmen noodzakelijk.

bottom of page